Konkurranse mellom stater

Det er veldig viktig at det opprettholdes så mange stater som mulig i verden. Ja, faktisk er dette veldig viktig av en rekke årsaker. Dette er også hvorfor EU er veldig farlig og det bør være skremmende for oss som bor i Europa, at vi snart lever i en ny superstat.

Når man først har stater å forholde seg til, da er det viktig med konkurranse, selv om det beste kanskje er ingen stat.


Konkurranse er en mekanisme som holder en stater i sjakk. Konkurrerende virksomheter i alle former, gjør det vanskeligere for en leverandør (eller stat) å gjøre som man selv vil. Hvis en stat begynner å øke skattene dramatisk og mye mer enn konkurrerende stater, vil borgerne ta i bruke sine bein og flytte. Det eksisterer ingen mer grunnleggende økonomisk funksjon enn nemlig valgfriheten. Hvis en leverandør lager dårlige produkter eller tjenester, eller tar altfor mye betalt, da går vi til en annen. Tror ikke det er nødvendig å utdype noe nærmere hvor viktig denne konkurransen er for å sikre rett kvalitet til riktig pris, og sikre at forbrukere ikke blir lurt.

Ettersom konkurranse mellom stater holder dem i sjakk, er det viktig for en stat å bruke mye tid og ressurser på samarbeid med sine konkurrenter. Konkurrerende stater er alle like interessert i å øke sin makt og øke sine inntekter. Hvis det ikke var samarbeid mellom stater, ville det vært mye vanskeligere [for staten] å forutsi konsekvensene av nye reguleringer, skatter og avgifter. Hvis lønninger i Sverige var like mye som i Norge, men prisene på matvarer, biler og boliger var halvparten, ville mange flere nordmenn flyttet til Sverige. Eksempelvis er norske lønninger høyere en svenske, som er en av faktorene til hvorfor det er relativt mange svenske arbeidsinnvandrere i Norge.

Dette «prissamarbeidet» mellom stater kan vi se i form av EØS-avtalen som har ført til at Stortinget har innført mange tusen nye lover og regler som har kommet fra EU. Dette er nye lover, som mange i Norge mener bryter med Grunnloven. Hadde Norge vært medlem av EU, ville det vært mange flere tusen lover og regler til vi måtte forholde oss til.

EU har begynt å bli et imperium, en superstat med enorm makt. Dette representerer en enorm stor fare for menneskers frihet og levevilkår. Når alle er tilsluttet EU, vil det ikke lengre være noen mekanismer som holder superstaten i sjakk. Det vil være vanskelig for borgerne å bruke sin eneste mekanisme for opprør, nemlig å bytte «leverandør». Dette blir betraktelig mye vanskeligere, da man må flytte til et annet kontinent med mye større forskjeller enn om man flytter til et annet land i Europa.

Samarbeidet mellom stater kommer til syne på veldig mange områder (verdensbanken, EØS, m.m.), det som er felles for dem alle er at dem representerer reduksjon av frihet til individet. De representerer et økt byråkrati. De representerer en økning av befolkningen som skal leve på bekostning av de som er kreative og produktive. De representerer et økt tyveri og svindel av borgerne. I lengden vil alle stater før eller senere kollapse, men frem til den dagen, må vi jobbe for å redusere volden mot borgerne i Europa. Si nei til EU, si nei til utvidet maktmisbruk.

(Foto av European Parliament)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *