Selvsagt har vi ikke fri vilje

Vet du hvorfor vann noen ganger blir omtalt som H2O? Fordi vann er en molekylær binding av to hydrogen-atomer og ett oksygen atom. Tre atomer, blir når de er satt sammen, får egenskaper de alene ikke hadde før. Ved å brenne hydrogen med oksygen, kan man lage H2O.

water

Når du tenker, så kombinerer du eksisterende erfaringer og kunnskap du har tilegnet deg i ditt liv. Når du tar en avgjørelse i livet ditt, kunne du ikke på det tidspunktet tatt noen annet valg enn det du gjorde, for du hadde kun den begrensede kapasitet med kunnskap på det gjeldende tidspunktet.

I ettertid, i klokskap, vet du bedre og vil gjøre annerledes neste gang.

Etablerte fakta

Når vi lever våre liv, og søker forståelse av vårt indre og ytre, er det viktig at man har et åpent sinn. Det vi vet med god sikkerhet, er at mye som tidligere var fakta og riktig, har blitt motbevist og vist feil. Vitenskapen er fantastisk på denne måten, den holder ikke på dogmatisk tro hvis man kan vise til reproduserbare eksperimenter som avviser en teori.

Det samme bør gjelde for alt i livet ditt. Å tro at alt man lærte på skolen er riktig lærdom, den dagen i dag, er naivt. Når jeg gikk på skolen, lærte vi om evolusjon og familien til fugler. Denne var kun basert på lokasjon og visuelle trekk hos fuglene. I ettertid, har det blitt gjort DNA-analyser av fugler og vi har tegnet et helt nytt familietre for verdens fugler, enn det jeg lærte på skolen i min tid.

Vi har ikke fri vilje

Definisjon: Evne til å fritt styre handlinger som blir gjort tilgjengelig i vår bevissthet.

Det er to prinsipper for å forstå og forklare mangel på fri vilje. Den første som er enkel å teste på seg selv, er fenomenet med hvilke tanker som kommer inn i vår bevisste oppmerksomhet. Hvis du får i oppgave å tenke på en hvilken som helst by i verden, så vil ikke hjernen din gi deg 100% av alternativene du vet om. Du vil få et begrenset utvalg av byer, som underbevisstheten gjør deg oppmerksom på.

Du kan observere dette i deg selv, erfare hvordan ideer og tanker bare oppstår ute av «intet». De kommer selvsagt ikke fra «intet», men de kommer fra underbevisstheten. Dette har vitenskapen forklart oss i lang tid nå, men det er fortsatt millioner av mennesker på jorden som tviholder på gamle dogmer og overtro.

En viktig observasjon man kan gjøre om fri vilje, er hvordan konseptet er særdeles ulikt avhengig av kulturen man vokser opp i. I antikken hadde ikke filosofene teknologi og kunnskap til å forstå menneskets psykologi og biologi. Ikke før for bare relativt får år siden, hadde vi ikke den kunnskapen vi har i dag. Derfor er det særdeles lite spesielt at majoriteten av jordens befolkning fortsatt har en oppfattelse at vi har en eller annen form for fri vilje. Selv om vi selvsagt ikke har det.

Det andre prinsippet, er hvorvidt det er en magisk substans som oppstår i vår bevissthet, som ikke finnes i andre bevisstheter (og hjerner). De fleste må akseptere at det er underbevisstheten som gir oss alternativene vi kan velge, men deretter oppstår spørsmålet hvorvidt det er noe spesielt i vår bevissthet som tar valgene etter alternativene er gjort tilgjengelig, eller ikke?

Vitenskapen viser oss at vi ikke velger bevisst, at alle valg vi faktisk gjør, blir gjort av hjernen før vi blir bevisst over valgene vi har tatt. Dette er ganske innlysende og logisk når man først forsøker å forstå. Akkurat slik vi ikke har «makt» over hvilke alternativer som underbevisstheten serverer oss, har vi heller ingen «makt» over det endelig valget som gjøres som resulterer i en handling.

Occams barberblad

Jeg har tidligere brukt teorien om Occams barberblad, noe jeg gjør igjen. Det at vi er kreative, det at vi skaper nye ting, har ingenting med fri vilje å gjøre. Det har med hvordan hjernen fungerer, hvordan den er konstruert.

Hjernen er en mønstergjenkjenningsmaskin. Den lagrer generiske minner, som den bruker til å forstå fremtiden, både den nærgående og fremtidige.

Vi kombinerer to minner, og resultatet er noe helt nytt, men aldri noe vilkårlig nytt. Det er alltid en evolusjon, en arvart av hva som kom før. Slik hydrogen og oksygen formes til å bli vann, formes komplekse ideer i hjernen til å bli nye kunstverk, nye oppfinnelser, nye historier og nye minner.

Det kreves ingen ånder, det kreves ingen magi eller overtro, for å forklare hvordan vi fungerer.

Mangel på fri vilje, betyr ikke at alternativet er fatalisme. Enkelte har et bastant syn på dette, forkludret ved a-priori kunnskap om universet. Når man først velger ett verdenssyn (en filosofi), vil man gjøre hva man kan for å forsvare sitt verdenssyn. Selv når man står ovenfor observerbare fakta.

Dette er veldig naturlig, det er faktisk slik hjernen fungerer, så man kan ikke dømme noen av den grunn. Hvis derimot personen aldri er villig til å gjøre et forsøk å forstå verden, slik den virkelig er, da bør man bare gi opp og gå videre. Slik en lege aldri bør fortsette å praktisere metoder som nyere lett tilgjengelig kunnskap, har forbedret.

«Determinismen: det bare ser ut som om vi har fri vilje, men egentlig er alt forutbestemt og vår åpenbare følelse av å påvirke omgivelsene er en illusjon.» – Onar Åm

Det Onar Åm gjør her, er akkurat det som er beskrevet i Store Norske Leksikon:

«Fatalisme er et fremtredende element i mange religiøse og filosofiske systemer. Den blandes ofte sammen med determinismen.» – SNL

Slik mangel på religiøs tro, ikke betyr mangel på moral, er ikke mangel på fri vilje, fatalisme.

Hva fri vilje er i dag

Fri vilje er i dag en politisk mekanisme, det handler om å ansvarliggjøre mennesker for deres handlinger, slik at man kan dømme og straffe. Fri vilje forklarer absolutt ingenting, den gjør det motsatte. Fri vilje gir ingen svar, derimot gir vitenskapen oss og forståelse av oss selv, mange svar. Ett av de svarene, er at vi ikke har fri vilje og at vi må revurdere rettssystemet og revurdere hvordan vi dømmer andre mennesker.

«de gir dere fri vilje bare slik at de senere kan skylde på dere selv» – Friedrich Nietzsche

Til slutt vil jeg nevne at det er lenge siden fri vilje var en diskusjon om filosofi, det har for lenge siden blitt en diskusjon om vitenskapen. Gjennom vitenskap, kan vi virkelig begynne å forstå vårt eget indre. Det er virkelig på tide å ikke lengre kaste bort verdiful tid av livet på metoder som aldri gir svar. Takk!

Bli med i samtalen

3 kommentarer

  1. http://forskning.no/filosofiske-fag-biologi-dna-dyreverden-evolusjon-fysikk/2014/07/et-dumt-sporsmal

    Et noe interessant aspekt i linken fra forskning.no. Litt kaotisk dog. Et viktig presisjonsmoment må være at det overordnede poenget med Ocham’s razor ikke er å stagnere noe, men at den mest sannsynlige teorien regnes som den nettopp mest sannsynlige.
    «Sikker viten» vises deretter bare i praksis. Hvis for eksempel man forstår elektronikk nok, kan man bygge strømsystemer. Leverer de strøm hadde man (stort sett) rett, slik Edison måtte vedgå at Tesla var vesentlig glupere enn ham selv i fysikk (men vesentlig dummere i forretninger) .

    1. Takk for kommentar! Occam skrives både med dobbel c og ckh, begge er riktige i følge Wikipedia.

      Det er egentlig ikke formålet å ta frem Occams barberblad, var mest for å følge opp hva Onar Åm selv skrev. Jeg har brukt Occams barberblad tidligere selv, og er ganske innlysende at mangel på fri vilje har færre forutsetning enn at vi har fri vilje. Derfor å bruke prinsippet for å forsvare fri vilje, blir feil i mitt hode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *