Omskjæring av barn

I dag ble det startet en omfattende diskusjon rundt omskjæring av barn på twitter, med hovedfokus på gutter. Kanskje den startet med @Valgerd sin positive uttalelse? Selv om det ikke direkte ble nevnt barn i den setningen, nevner hun omskjæring av barn senere. Hun fikk umiddelbart en god del respons på sine meninger, endel negative og beklageligvis noe positiv støtte. Jeg kategoriserte henne som et umoralsk og uforsvarlig menneske, det samme gjelder for alle andre som akseptere omskjæring av barn.


Hvis en person som lever i et moderne samfunn ikke er villig til å bruke noen minutter av sin tid til å sette seg inn i kunnskap som er lett tilgjengelig med ett enkelt søk på nettet, og denne personen fortsetter å praktisere tvilsomme ritualer, da bør man begynne å stille spørsmål. Hvordan ville du forholdt deg til en lege som behandlet deg med metoder som nyere undersøkelser har vist seg å være risikofylte eller involverer unødvendig smerte i forhold til moderne teknikker?

Jeg ser på alle mennesker som enestående individer med ukrenkelig rett til frihet og fravær fra tvang. Det er ingen magisk forandring som skjer hos barn når dem blir 18-år og myndige, dette er bare en praktisk konsekvens ovenfor den gjeldende loven. Foreldrene eller verger for barna er ansvarlig for å ta avgjørelser for barna som de selv enda ikke har mental kapasitet til å gjøre. Som foreldre er vår oppgave å forberede barna våre på å leve sine egne liv, vår oppgave er ikke å overføre våre meninger, vår tro, vår kultur eller våre regler på våre barn. Vår oppgave er å gi dem grunnleggende kunnskaper, verdier og prinsipper, grunnlaget for å klare seg selv og leve som rasjonelle og intelligente individer.

Det eksisterer ingen større maktforskjell enn den mellom et barn og en mor. Denne makten må man alltid forsøke å ikke misbruke, da det kan få dramatiske konsekvenser for livet og veksten til barnet. Det er lite som er så lett som å få et barn til å grine. Det er lite som er så lett som å skremme et barn med skumle historier. Det er lite som er så lett som å få lydighet ved å true et barn. Dette skjer beklageligvis fortsatt i mange familier.

Religion og kultur er to av hovedargumentet for omskjæring av både gutter og jenter. Omskjæring av jenter skjer i enkelte muslimske miljøer og sprer seg i vestlige land på bakgrunn av innvandrer og flyktninger fra land hvor dette er tradisjon. Selvsagt er det mye mer dramatisk med omskjæring av jenter, men dette er absolutt ikke noe argument for å akseptere religiøs eller kulturell betinget omskjæring av gutter. Før jeg går inn på de moralske prinsippene mot disse overgrepene, vil det etter min mening være en korrelasjon i akseptsansen i samfunnet av omskjæring av både gutter og jenter. Hvis det ene blir praktisk og akseptert, vil det også bli økt aksept for kjønnslemlestelse av jenter. Eksempel på dette er at Bibelen ikke omtaler omskjæring av jenter, likevel skjer det innenfor enkelte kristne kretser.

«Kvinnelige omskjærere kommer til Norge på turistvisum for å kjønnslemleste småjenter.» – Dagbladet

Budskapet på min blogg handler om moral, argumentet fra moral. Jeg argumenterer fra prinsipper, moralske prinsipper. Det har flere positive effekter med omskjæring av gutter, men det har også negative effekter. Å argumentere fra effekt åpner opp for verdirelativisme. Man kan finne positive konsekvenser i mye ondskap i verden, også faktisk i krig. Foreldrene har ingen rett til å gjøre overgrep mot sine barn, ikke når dem er nyfødte, ikke når dem er 12 og heller ikke når dem er 18 år gamle. Hvis det er galt for meg å unødvendig kutte av kroppsdeler på en kamerat, er det også galt for foreldrene å unødvendig kutte av kroppsdeler på sitt barn.

Det er mange kulturelle tradisjoner som ikke lengre praktiseres. Dette er fordi samfunnet og religiøse mennesker har blitt tvunget til moderering av sin praksis. Jeg mener det er på tide å avskaffe omskjæringen som en religiøse og kulturell betinget praksis. Skal vi virkelig fortsette å holde på over 4000 år gamle tradisjoner, som faktisk forårsaker mange dødsfall hvert eneste år? For noen mennesker er det akseptabelt å ofre et menneskeliv for å redde flere andre. For meg er dette motbydelig og høyst umoralsk. Kirurgiske inngrep er ikke uten risiko, hva med den dagen et norsk barn dør av inngrepet?

Spørsmålet er hvorvidt vi skal tillatte foreldre å utsette barn for totalt unødvendige kirurgiske inngrep. Jeg mener at omskjæring av barn er et overgrep som bryter med barnet rett til eget liv og egen kropp. Det er en grusomhet som kun ondskapsfulle foreldre vil påføre sine barn.

NRK: Omskjæring av gutter er vanlig blant muslimer og jøder i Norge. Hvert år blir flere hundre spedbarn omskåret, mange uten bedøvelse og risikerer komplikasjoner som infeksjoner og blødninger.

Diskusjonen i Norge går nå på hvorvidt den offentlige helsetjenesten i Norge skal tilby omskjæring. Mange leger har til nå vegret seg av etiske grunner, som er godt å forstå. Skal det brukes offentlige midler på et fullstendig unødvendig kirurgisk inngrep, som vil gå på bekostning av andre nødvendige inngrep? Skal jeg tvinges med makt til å finansiere slik ondskap?

Jeg ønsker meg en bedre verden for mitt barn. Jeg håper at mitt barn kan vokse opp i en verden som har akseptert rasjonalitet, fornuft, logikk og vitenskap som de viktigste mekanismene for organisering av samfunnet. At vi får fjernet den kulturelle og religiøse arven som har forpestet denne jordkloden i altfor lang tid. Si nei til omskjæring i det offentlige helsevesenet og si nei til unødvendig omskjæring av uskyldige små barn.

(Foto av o5com)

Bli med i samtalen

4 kommentarer

  1. Å øvve vold på kroppen til et barn for å forandre noe naturlig eller ta bort noe naturlig er overgrep. Omskjæring er ett slikt overgrep.

    Norske barn opplever for tida i fleng en annen type overgrep av samme kategori, nemlig tannregulering. De fleste tannreguleringer som påføres barn og unge har ingen hensikt, hverken medisinsk og estetisk, men gjøres for å tjene penger på barna, og for å tvinge en del av kroppen inn i en kunstig standard.

    Jeg holdt på å bli omskåret som barn av medisinkse grunner. Det ble ikke noe av, idet jeg skapte meg vrang, heldigvis.

    Desverre skapte jeg meg ikke vrang da jeg skulle ha tannregulering, og det anrer jeg på i ettertid. Tannreguleringen gjorde bare skade, selvom den teknisk sett førte til planlagt resultat.

  2. Bortsett fra i helt spesielle medisinske tilfeller, er omskjæring etter min mening ren ondskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *