Introduksjon til frihet uten stat

Det er ikke hver dag man møter mennesker som har tro på frihet som den beste mekanismen for å oppnå et godt, varmt og fredelig samfunn. Kanskje blir det mer vanlig en dag i fremtiden? Vi lever våre liv med mange antagelser om hva som er rett og galt, gjerne uten at vi selv kjenner de logiske trådene tilbake til våre moralske verdier og regler.

Glade gutter
Som barn lærer vi at det er galt å drepe, det er galt å stjele, det er galt å slå og det er galt å lyve. Disse moralske verdiene summeres som ikke-aggresjons-prinsippet, som innebære at det er galt å initiere vold (tvang) mot andre mennesker. Dette er noe vi blir fortalt er riktig og viktig som barn, men straks vi er voksne lærer vi at ingen av disse reglene er universielle, moralen er fleksibel blir vi fortalt. Det avhenger av situasjoner og mennesker. Vi blir fortalt at det er greit å drepe, når man er i krig. Det er greit å stjele, når man er en stat. Men er det virkelig slik? Eksisterer det universielle, objektive, moralske leveregler som alle mennesker bør leve etter, som vil gi oss et bedre samfunn?

Moral er det som er rett eller galt, moral kjenner ingen nyanser. Enten er en handling rett, eller er den gal.

For at en moral skal være objektiv, må den være like gyldig idag som for hundre og for tusen år siden. Den må være gjeldende for alle mennesker på jorden, uansett hudfarge, religion, verdensdel eller uniform. Den må også være konsekvent og ikke selvmotsigende. Vi kan bruke de mekanismene mennesker har for å utforske verden og etablere hva som er sant og fakta, som logikk og imperiske observasjoner.

Ved å anvende et rasjonelt sinn på moralske spørsmål kan vi finne svar og sannhet.

(Foto av Philip Howard)

Bli med i samtalen

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *